ورود عضویت
8.1 /10
دانلود سریال انیمه آئوشی Aoashi 2022
0% (0 رای)

توضیحات سریال

تماشای آنلاین سریال انیمه آئوشی Aoashi 2022

سریال انیمه آئوشی Aoashi 2022 با دوبله فارسی

خلاصه داستان
انیمه Aoashi 2022 درباره Ashito Aoi یک فوتبالیست جوان و مشتاق است که در فوتبال بسیار خوب است. اما رویای او برای رفتن به دبیرستان با یک باشگاه بزرگ فوتبال زمانی از بین می رود که در یک مسابقه حساس اتفاقی می افتد که باعث می شود تیمش شکست بخورد و از مسابقات حذف شود. با این حال، توجه یک فرد مهم را که برای بازدید از مجموعه آنها آمده است، جلب می کند. حال باید دید اوضاع برای آشیتو چگونه پیش خواهد رفت و…


(زبان اصلی با زیرنویس فارسی چسبیده) سرور A


[قسمت ۰۱ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۰۲ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۰۳ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۰۴ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۰۵ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۰۶ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۰۷ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۰۸ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۰۹ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۰ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۱ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۲ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۳ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۴ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۵ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۶ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۷ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۸ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۱۹ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۲۰ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۲۱ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۲۲ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت ۲۳ نسخه ۱۰۸۰p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]

———————————————————-

[قسمت 24 نسخه 1080p]

[720p] [480p] [پخش آنلاین]


(دوبله شده) سرور A


[قسمت ۰۱ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۰۲ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۰۳ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۰۴ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۰۵ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۰۶ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۰۷ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۰۸ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۰۹ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۰ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۱ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۲ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۳ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۴ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۵ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۶ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۷ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۸ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۱۹ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۲۰ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۲۱ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۲۲ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

[قسمت ۲۳ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]


(زبان اصلی با زیرنویس فارسی چسبیده) سرور B

[قسمت ۰۱ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۲ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۰۳ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۰۴ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۰۵ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۶ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۰۷ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۰۸ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۰۹ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۱۰ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۱۱ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۱۲ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p

[قسمت ۱۳ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۴ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۵ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۶ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۷ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۸ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۹ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۲۰ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۲۱ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۲۲ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۲۳ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

(نسخه دوبله فارسی)

[قسمت ۰۱ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۲ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۳ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۴ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۵ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۶ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۷ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۸ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۰۹ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۰ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۱ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۲ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۳ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۴ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۵ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۶ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۷ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۸ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۱۹ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۲۰ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۲۱ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۲۲ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

[قسمت ۲۳ نسخه ۱۰۸۰p] [720p] [480p]

——————————-


درباره سریال
Aoshi 2022 یک فیلم ژاپنی محصول سال ۲۰۲۲ در ژانر ، ،  از خانواده رسانه هانی مووی است. انیمیشنی ژاپنی در ژانر کمدی، درام و ورزشی به کارگردانی آکیرا ساتو و تهیه‌کنندگی و توزیع‌شده توسط Production I.G. علاوه بر این، اولین فصل انیمه در 9 آوریل 2022 در تلویزیون NHK General در ژاپن پخش شد و بعداً توسط سرویس‌های ویدیویی Crunchyroll و Disney+ در ژاپن، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و سایر کشورها پخش شد. رهایی یوگو کوبایاشی فیلمنامه آواشی را نوشت و در این نسخه اصلی انیمیشن کوکی اوسوزو، تاتسومارو تاچیبانا، شیچیرو یاماشیتا، تاکو یاشیرو، شان هوری، واتارو کاتو و هنرمندان دیگر. صدا برای شخصیت های اصلی کارتون. جالب است بدانید که انیمه آواشی پس از پخش با استقبال مثبتی روبرو شد و مخاطبان زیادی از آن استقبال کردند و اکثر آن ها طراحی، شخصیت ها، کارگردانی، گرافیک و ارزش تولید مانگا را تحسین کردند. . در این سریال؛ جالب است بدانید که این انیمه بر اساس یک مانگای ژاپنی به همین نام نوشته و تصویرگری شده توسط یوگو کوبایاشی ساخته شده است. Aoashi داستان پسر سال سوم دبیرستانی به نام Aoshito Aoi است. در همین حین او با مربی معروف فوتبال تاتسویا فوکودا آشنا می شود. آشیتو پسری بسیار با استعداد اما سرسخت است. اما فوکودا به او اعتماد دارد و او را به تیمش دعوت می کند. در نهایت آشیتو توانست چهره فوتبال ژاپن را تغییر دهد. دوبله فارسی را می توانید به همراه نسخه اصلی جذاب ترین و حماسی ترین سریال آواشی با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی در سایت تایم مووی دانلود و تماشا کنید.

IMDB

عوامل سریال

حجم مصرفی شما عادی محاسبه می‌شود.

پیشنهادات بر اساس دانلود سریال انیمه آئوشی Aoashi 2022

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *